स्वागतम

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ । नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।

 

“बुद्धदर्शन र शान्ति” विषयक प्रदेश स्तरीय खुला निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना

 


  1. कृषि विकास निर्देशनालय वेबसाइट :doad.p5.gov.np
  2. पशु तथा मत्य विकास निर्देशनालय वेबसाइट : dolfd.p5.gov.np


  महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु

  Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC


  मिति २०७६/०१/२५ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि पिकअप गाडीहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

  मिति २०७६/०१/२२ pdf download गर्नुहोस ।

  विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०१/२४ व्यक्तिगत विवरण फाराम
  Download PDF File
  २०७६/०१/२४ अनुभव सम्बन्धि विवरण फाराम
  Download PDF File

  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

   

  मिति २०७६/०१/२३ pdf download गर्नुहोस ।

  भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपन्छी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण

  मिति २०७६/०१/२२ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि बजार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

  मिति २०७६/०१/१५ pdf download गर्नुहोस ।

  शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

  मिति २०७६/०१/११ pdf download गर्नुहोस ।

  शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना


  मिति २०७६/०१/११ pdf download गर्नुहोस ।

  Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC


  मिति २०७६/०१/०९ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०१/०६ स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण
  Download pdf File

  Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier


  मिति २०७६/०१/०५ pdf download गर्नुहोस ।

  भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण


  मिति २०७६/०१/०५   pdf download गर्नुहोस ।

  प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७५/१२/२० अनुसूचि – पुष्प विकास कार्यक्रम
  Download Ms Word File
  २०७५/१२/२० अनुसूचि – च्याउ बिऊ Download Ms Word File
  २०७५/१२/२० अनुसूचि – गोब्रे च्याउ
  Download Ms Word File

  अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।

  सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७५/१२/२३ निवेदनको ढाँचा, कार्यक्रम प्रस्तावको प्रारुप, संलग्न गर्नु पर्ने कागजात तथा मापदण्डहरुको विवरण Download Ms Word file
  Download pdf

  कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७५/१२/२० विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम (गुन्द्रुक तथा मस्यौरा उत्पादन, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरण रेशम विकास कार्यक्रम व्यवसायिक पाडा पालन कार्यक्रम) का लागी आवेदन संगै संलग्न गर्नुपर्ने कागज पत्रहरु Download Ms Word file
  Download pdf
  २०७५/१२/२० सहकार्यमा बधशाला निर्माण तथा पेलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान कार्यक्रमका लागी आवश्यक कागजातहरु Download Ms Word file
  Download pdf
  २०७५/१२/२० निवेदन दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरुको विवरण Download pdf
  प्रवक्ता

  श्री विनोद घिमिरे

  वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

  सूचना अधिकारी

  आशा भण्डारी

  कृषि प्रसार अधिकृत

  प्रवक्ता

  श्री विनोद घिमिरे

  वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

  सूचना अधिकारी

  आशा भण्डारी

  कृषि प्रसार अधिकृत