स्वागतम

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ । नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/२५ भूमिहिन किसानका हकमा करारमा खेती (कृषि तथा पशुपंछि पालन) गर्नका लागि आवश्यक कागजात तथा मापदण्डहरु Download PDF
२०७५/०६/२५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
२०७५/०६/२५ करार खेती कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढाँचा Download ms word file
Download pdf

सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/१५ सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download PDF

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/१५ बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना Download PDF

व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/०५ व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Download PDF
२०७५/०६/०५ तालिममा सहभागिको लागि सर्तहरु Download PDF
२०७५/०६/०५ व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा Download PDF
२०७५/०६/०५ व्यक्तिगत विवरण Download PDF
२०७५/०६/०५ निवेदन पेश गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF

कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रम लागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/०१ कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रमलागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना Download PDF
२०७५/०६/०१ कृषि यान्त्रीकरणको दररेटको लागि आवश्यक कागजात Download PDF
२०७५/०६/०१ प्रस्ताव दररेट फाराम Download PDF

पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/०१ पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Download PDF
२०७५/०६/०१ प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिने आवेदन पत्र Download PDF
२०७५/०६/०१ स्थानीय तह वा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयबाट लिने सिफारिस पत्र Download PDF
२०७५/०६/०१ अनुसूची ५ प्राविधिक / आर्थिक प्रस्ताव-पत्र Download PDF
Download MS Word file
२०७५/०६/०१ अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना Download PDF
Download MS Word file
प्रवक्ता

श्रीकृष्ण नेपाल

उपसचिव

सूचना अधिकारी
आशा भण्डारी

आशा भण्डारी

कृषि प्रसार अधिकृत

प्रवक्ता

श्रीकृष्ण नेपाल

उपसचिव

आशा भण्डारी
सूचना अधिकारी

आशा भण्डारी

कृषि प्रसार अधिकृत