स्वागतम

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ । नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।

 

 

 

 

 


  1. कृषि विकास निर्देशनालय वेबसाइट :doad.p5.gov.np
  2. पशु तथा मत्य विकास निर्देशनालय वेबसाइट : dolfd.p5.gov.np


  महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु

  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु

  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. ५, बुटवलबाट का.स.मू. फारम भर्ने सम्बन्धि गरेको परिपत्र अनुसार गर्नु गराउनु हुन

  pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०३/११ स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण
  Download PDF File

  कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।

  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०३/०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि बाँके जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २
  Download PDF File
  २०७६/०३/०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि बर्दिया जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २ Download PDF File
  २०७६/०३/२०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि दाङ जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २ Download PDF File
  २०७६/०३/२०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि कपिलवस्तु जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २ Download PDF File
  २०७६/०३/२०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि नवलपरासी जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २ Download PDF File
  २०७६/०३/२०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि पाल्पा जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २ Download PDF File
  २०७६/०३/२०६ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण वितरणको लागि रुपन्देही जिल्लाबाट छनौट भएका कृषिक समूह, सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. २ Download PDF File

  भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंक्षी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण

  मिति २०७६/०३/०१ pdf download गर्नुहोस ।

  स्थानीय तह तथा  अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम र कृषि उपज बजार सुधार कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि म्याद थप गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

  मिति २०७६/०२/३१ pdf download गर्नुहोस ।

  सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण / पिलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रममा छनौट भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धि सूचना

  मिति २०७६/०२/२९ pdf download गर्नुहोस ।

  क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि आव्हान गरिएको सूचना

   मिति २०७६/०२/२९ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०२/२६ अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरणको लागि अर्घाखाँची जिल्लाबाट छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. ६
  Download PDF File
  २०७६/०२/२६ अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरणको लागि गुल्मी जिल्लाबाट छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. ६ Download PDF File
  २०७६/०२/२६ अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरणको लागि प्यूठान जिल्लाबाट छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. ६ Download PDF File
  २०७६/०२/२६ अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरणको लागि रोल्पा जिल्लाबाट छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. ६ Download PDF File
  २०७६/०२/२६ अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरणको लागि रुकुम पूर्व जिल्लाबाट छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका नं. ६ Download PDF File

  कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

  मिति २०७६/०२/१७ pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०२/१७ कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरु
  Download PDF File

  सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोंच सहितको कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाको ढाँचा

   

  मिति २०७६/०२/१७ Excel File download  गर्नुहोस ।

  क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि सूचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना

  मिति २०७६/०२/१६ pdf download गर्नुहोस ।

  विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रमको स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना

  मिति २०७६/०२/१६ pdf download गर्नुहोस ।

  सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

  मिति २०७६/०२/१५ pdf download गर्नुहोस ।

  पेलेट दाना बनाउने मेसिनमा अनुदान र सहकार्यमा बधशाला निर्माणको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना

   

   

   

  मिति २०७६/०२/१४ pdf download गर्नुहोस ।

  भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपन्छी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धि सूचना

   

   

  मिति २०७६/०२/१२ pdf download गर्नुहोस ।

  सहकारीको माध्यमबाट नवीनतम सोच सहितको कार्यक्रमको सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

   

  मिति २०७६/०२/०८ pdf download गर्नुहोस ।

  शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

   

   

  मिति २०७६/०१/३० pdf download गर्नुहोस ।

  Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC


  मिति २०७६/०१/२५ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि पिकअप गाडीहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

  मिति २०७६/०१/२२ pdf download गर्नुहोस ।

  विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०१/२४ व्यक्तिगत विवरण फाराम
  Download PDF File
  २०७६/०१/२४ अनुभव सम्बन्धि विवरण फाराम
  Download PDF File

  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

   

  मिति २०७६/०१/२३ pdf download गर्नुहोस ।

  भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपन्छी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण

  मिति २०७६/०१/२२ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि बजार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

  मिति २०७६/०१/१५ pdf download गर्नुहोस ।

  शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

  मिति २०७६/०१/११ pdf download गर्नुहोस ।

  शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना


  मिति २०७६/०१/११ pdf download गर्नुहोस ।

  Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC


  मिति २०७६/०१/०९ pdf download गर्नुहोस ।

  कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७६/०१/०६ स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण
  Download pdf File

  Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier


  मिति २०७६/०१/०५ pdf download गर्नुहोस ।

  भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण


  मिति २०७६/०१/०५   pdf download गर्नुहोस ।

  प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७५/१२/२० अनुसूचि – पुष्प विकास कार्यक्रम
  Download Ms Word File
  २०७५/१२/२० अनुसूचि – च्याउ बिऊ Download Ms Word File
  २०७५/१२/२० अनुसूचि – गोब्रे च्याउ
  Download Ms Word File

  अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।

  सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७५/१२/२३ निवेदनको ढाँचा, कार्यक्रम प्रस्तावको प्रारुप, संलग्न गर्नु पर्ने कागजात तथा मापदण्डहरुको विवरण Download Ms Word file
  Download pdf

  कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना


  pdf download गर्नुहोस ।
  २०७५/१२/२० विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम (गुन्द्रुक तथा मस्यौरा उत्पादन, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरण रेशम विकास कार्यक्रम व्यवसायिक पाडा पालन कार्यक्रम) का लागी आवेदन संगै संलग्न गर्नुपर्ने कागज पत्रहरु Download Ms Word file
  Download pdf
  २०७५/१२/२० सहकार्यमा बधशाला निर्माण तथा पेलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान कार्यक्रमका लागी आवश्यक कागजातहरु Download Ms Word file
  Download pdf
  २०७५/१२/२० निवेदन दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरुको विवरण Download pdf
  प्रवक्ता

  श्री विनोद घिमिरे

  वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

  सूचना अधिकारी

  आशा भण्डारी

  कृषि प्रसार अधिकृत

  प्रवक्ता

  श्री विनोद घिमिरे

  वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

  सूचना अधिकारी

  आशा भण्डारी

  कृषि प्रसार अधिकृत