स्वागतम

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ । नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु

 

 

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/०९/२९ आवेदन पत्रको ढाँचा / प्रस्ताव-पत्रमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु / मन्त्रालय तथा निर्देशनालयले तोकेको निकाय वा स्थानिय तहबाट लिने सिफारिस नमूना पत्र / प्रस्तावपत्रको नमुना / संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजनाको नमुना Download ms word file
Download pdf
२०७५/०९/२९ मिल्किङ्ग मेशिन : निवेदनको ढाँचा /आवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातको विवरण /संक्षिप्त कार्ययोजनाको ढाँचा Download ms word file
Download pdf

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रमको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

pdf download गर्नुहोस ।

शीत भण्डार (पक्की/प्रिफ्याब्रिक/चिस्यान भण्डार) निर्माण सम्बन्धि संशोधित सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०९/१५ शीत भण्डार (पक्की/प्रिफ्याब्रिक/चिस्यान भण्डार) निर्माण सम्बन्धि संशोधित सूचना Download PDF
२०७५/०९/१५ शीतभण्डारको मापदण्ड तथा अनुदानको किसिम Download PDF
२०७५/०९/१५ शीत भण्डारका लागि आवेदन संगै संलग्न गर्नुपर्ने कागज पत्रहरु Download PDF
२०७५/०९/१५ शीत भण्डार निर्माणका लागि दिने निवेदन तथा प्रस्तावना ढाँचा Download ms word file
Download pdf
२०७५/०९/१५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०९/०४ प्राविधिक प्रस्तावको ढाँचा Download PDF
२०७५/०९/०४ आर्थिक प्रस्तावको ढाँचा Download PDF
२०७५/०९/०४ करार खेति कार्यविधि 2075 Draft Download PDF

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/२५ भूमिहिन किसानका हकमा करारमा खेती (कृषि तथा पशुपंछि पालन) गर्नका लागि आवश्यक कागजात तथा मापदण्डहरु Download PDF
२०७५/०६/२५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
२०७५/०६/२५ करार खेती कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढाँचा Download ms word file
Download pdf
२०७५/०६/२५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
प्रवक्ता

श्रीकृष्ण नेपाल

उपसचिव

सूचना अधिकारी
आशा भण्डारी

आशा भण्डारी

कृषि प्रसार अधिकृत

प्रवक्ता

श्रीकृष्ण नेपाल

उपसचिव

आशा भण्डारी
सूचना अधिकारी

आशा भण्डारी

कृषि प्रसार अधिकृत