भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ ।

नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

मिति : २०७६/०५/२५
pdf download


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना

Related Documents

S.N. Date Documents downloads
२०७६/०५/१८ सूचना download PDF
२०७६/०५/१८ विवरण १ download PDF
२०७६/०५/१८ विवरण २ download PDF


GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना

Related Documents

S.N. Date Documents downloads
२०७६/०५/१३ सूचना download PDF
२०७६/०५/१३ JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धमा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बुटवलको पत्र download PDF
२०७६/०५/१३ विवरण १ download PDF


JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना

Related Documents.

S.N. Date Documents downloads
२०७६/०५/१३ सूचना download PDF
२०७६/०५/१३ JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धमा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बुटवलको पत्र download PDF
२०७६/०५/१३ विवरण १ download PDF
२०७६/०५/१३ विवरण २ download PDF
२०७६/०५/१३ विवरण ३ download PDF


रासायनिक मलको आपूर्ति वितरणको लागि विक्रेताको प्रमाणपत्र दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना

Download PDF Fileप्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना भएको जानकारी सम्बन्धमा

 

pdf download गर्नुहोस ।


भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ ।

नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।

सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

मिति : २०७६/०५/२५
pdf download