प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - बधशाला निर्माण तथा पेलेट दाना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:02:17
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:00:55
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - लक्षित कृषि कार्यक्रम 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:00:38
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:59:43
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष अन्तर्गत प्रस्ताव आवेदनका लागि छनौट भएका मूल्य श्रृङ्खलाहरुको मापदण्डहरु 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:57:58
pdf View Download
अुनुसुची ३ कृषि अनुदान कोषका लागी निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:55:43
pdf View Download
सूचिकृत हुने सम्बन्धमा 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:54:51
pdf View Download
Amendment Notice on Invitation to BID for Supply and Delivery of Hard Top 4WD Jeep, Double Cab Pick-Up Vehicle, Motorcycle and Scooters 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:54:42
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:54:40
pdf View Download
Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:53:44
pdf View Download
INVITATION FOR BIDS 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:53:05
pdf View Download
शीत भण्डार निर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:49:23
pdf View Download
आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-३ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:43:14
pdf View Download
आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-२ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 15:41:26
pdf View Download
आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-१ 7 महिना पहिले
07 Aug 2019 - 15:41:00
pdf View Download