प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - कपिलवस्तु 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:50:18
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंक्षी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:50:10
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -3 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:49:45
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - दाङ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:49:38
pdf View Download
स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम र कृषि उपज बजार सुधार कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि म्याद थप गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:49:26
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -2 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:48:56
pdf View Download
सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण / पिलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रममा छनौट भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धि सूचना-विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:48:21
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:48:13
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - बर्दिया 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:48:00
pdf View Download
पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५-७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:47:24
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - बाँके 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:46:22
pdf View Download
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि आव्हान गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:46:20
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -6 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:46:02
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -4 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:44:40
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - सूचना २ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:44:30
pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:44:17
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -2 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:43:57
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - सूचना १ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:43:46
pdf View Download
सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोंच सहितको कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाको ढाँचा-विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:43:44
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:43:15
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -6 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:42:29
pdf View Download
शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:40:59
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -4 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:40:36
pdf View Download
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि सूचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:40:13
pdf View Download
Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:40:04
pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:39:55
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -2 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:39:27
pdf View Download
विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रमको स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:39:04
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - 3 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:38:45
pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण - सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:38:42
pdf View Download