भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा

कार्यविवरण

  • आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भूमिसँग सम्वन्धित श्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरुलाई कम्प्यूटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल, सहज सेवा/सूचना प्रवाह गराउन भू-सूचना प्रणाली (LIS) को विकासमा सहयोग पुर्‍याउन समन्वय गर्ने र सोको लागि एकद्वार प्रणालीलाई माध्यम वनाउने।
  • भूमिको उपयोगद्वारा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवम गरिवी निवारण तथा वातावरण संरक्षण कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याउने गरी नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा उपभोक्ताहरुलाई वस्तुपरक भू-सूचना उपलव्ध गराउन समन्वय गर्ने।
  • E-Governance System  लागू गर्ने सन्दर्भम IT Focal Person को रुपमा कार्य गर्ने।
  • भू-सूचनालाई विश्‍वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक वनाउने र भू-सूचनालाई उपभोक्ता माझ सहज पहूँच हुने व्यवस्था गर्ने।
  • भरपर्दो भू-सूचना प्रणालीको विकास गर्न प्रादशिक र राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित सम्वन्धित निकायहरुसँग सम्पर्क र समन्वय कायम गरी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण गर्न सघाउ पु-याउने र Pro-Active Role समेत निर्वाह गर्ने।
  • भू-सूचना प्रणालीलाई National Geographic Information System (राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली) सँग आवद्ध गराउन प्रभावकारी भुमिकाका लागि पहल गर्ने।
  • भू-सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा भाग लिई Continuous Professional Development (CPD) का लागि पहल गर्ने।

आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)