मातहतका निकाय

क्र.सं.

कार्यालयको नाम    

प्रमुख        

सम्पर्क नं

इमेल   

वेबसाइट

0 कृषि विकास निर्देशनालय   ०७१४२००१२ doad.p5@gmail.com Website

कृषि ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी

भिमनाथ शर्मा

९८४७०२३०८१

akcnawalparasi@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पा 

शिव प्रसाद आर्याल

९८५७०६५२९४

akcpalpa@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, गुल्मी

बुद्धिराज घिमिरे

९८४७१२४३९७

akcgulmi2075@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची  

देवेश कुमार मिश्र

  ९८५७०६३९२६

akcarghakhanchi@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग

संदेश घिताल

९८५१२०६२८६

akcdang@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलवस्तु

राम गोविन्द आर्य

९८५७०५३०६३

akckapilvastu@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

सागर ढकाल

९८५८०४००२७

akcbanke@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पा

नरेश घिताल

९८५७८२४५०५

akcrolpa@gmail.com

 

बीउ विजा‍न प्रयोगशाला, रुपन्देही

दिपक शापकोटा

९८४९४५१३६१

bhairahawaseedlab@gmail.com

 

१०

बीउ विजा‍न प्रयोगशाला, बाँके

दिलिप कुमार सिंह

९८५८०४०२३४ 

seedlabkhajura@gmail.com

 

११

मल तथा माटो परिक्षण प्रयोगशाला, बाँके

परशुराम शर्मा

९८५८०२७१२७

rstlsmd2@gmail.com

 

१२

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, बाँके

पुष्पराज बेल्वासे

९८५८०२८४५६

rpplkhajura@gmail.com

 

१३

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, बाँके

अमर घिमिरे

९८४५०८५८५५

abpstckhajura@gmail.com

 

प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मुकाम: बुटवल  ,  नेपाल

०७१-५४००५१

  1. प्रशासन तथा सहकारी विकास शाखा - molmac.butwal@gmail.com
  2. योजना तथा अनुगमन महाशाखा - molmacplanning@gmail.com
  3. खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा - molmaclumbini@gmail.com
  4. पशुपन्छी विकास महाशाखा - molmac.pashubikas@gmail.com
  5. सहकारी शाखा - molmac.sahakari@gmail.com
  6. भूमि महाशाखा - bhumimahasakha76@gmail.com