ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 मौरी विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधी २०७७ application/pdf View Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)