ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 शुलभकर्जा सहजिकरण तथा व्याज अनुदान कार्यबिधि २०७६ (संशोधित) application/pdf View Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)