कृषि विकास रणनीति


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) भाग १ application/pdf View Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)