प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिने आवेदन पत्र 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:22:59
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना - निवदेनको ढाँचा तथा आवश्यक कागजात 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:22:47
pdf View Download
रासायनिक मलको आपूर्ति वितरणको लागि विक्रेताको प्रमाणपत्र दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:22:33
pdf View Download
स्थानीय तह वा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयबाट लिने सिफारिस पत्र 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:22:13
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना - सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:21:46
pdf View Download
अनुसूची ५ प्राविधिक / आर्थिक प्रस्ताव-पत्र 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:20:57
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:20:34
pdf View Download
अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:20:10
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:19:40
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - निवेदन दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरु 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:19:23
pdf View Download
कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:19:04
pdf View Download
कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:17:56
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - बधशाला निर्माण तथा पेलेट दाना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:17:17
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:15:55
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - लक्षित कृषि कार्यक्रम 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:15:38
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:14:43
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष अन्तर्गत प्रस्ताव आवेदनका लागि छनौट भएका मूल्य श्रृङ्खलाहरुको मापदण्डहरु 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:12:58
pdf View Download
अुनुसुची ३ कृषि अनुदान कोषका लागी निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:10:43
pdf View Download
सूचिकृत हुने सम्बन्धमा 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:09:51
pdf View Download
Amendment Notice on Invitation to BID for Supply and Delivery of Hard Top 4WD Jeep, Double Cab Pick-Up Vehicle, Motorcycle and Scooters 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:09:42
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:09:40
pdf View Download
Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:08:44
pdf View Download
INVITATION FOR BIDS 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:08:05
pdf View Download
शीत भण्डार निर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:04:23
pdf View Download
आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-३ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 04:58:14
pdf View Download
आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-२ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 04:56:26
pdf View Download
आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-१ 11 महिना पहिले
07 Aug 2019 - 05:56:00
pdf View Download