प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोंच सहितको कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाको ढाँचा-विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:58:44
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:58:15
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -6 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:57:29
pdf View Download
शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:55:59
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -4 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:55:36
pdf View Download
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि सूचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:55:13
pdf View Download
Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:55:04
pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:54:55
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -2 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:54:27
pdf View Download
विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रमको स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:54:04
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - 3 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:53:45
pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण - सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:53:42
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:53:24
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:52:37
pdf View Download
स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:51:45
pdf View Download
विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - अनुभव सम्बन्धि विवरण फाराम 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:51:33
pdf View Download
विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - व्यक्तिगत विवरण फाराम 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:50:47
pdf View Download
स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:50:45
pdf View Download
पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५/७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:49:34
pdf View Download
विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:48:52
pdf View Download
कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:48:40
pdf View Download
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:47:49
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपन्छी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:47:12
pdf View Download
कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:47:01
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना - 3 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:45:53
pdf View Download
पेलेट दाना बनाउने मेसिनमा अनुदान र सहकार्यमा बधशाला निर्माणको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना - विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:44:15
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना - 2 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:42:41
pdf View Download
कृषि बजार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:41:47
pdf View Download
शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:41:04
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:40:00
pdf View Download