प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -5 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:09:31
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-गुल्मी 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:08:59
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -3 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:08:39
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - रुपन्देही 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:08:35
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:07:51
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-अर्घाखाँची 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:07:31
pdf View Download
भावी किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:07:18
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - पाल्पा 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:07:05
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:06:31
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:06:29
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - नवलपरासी 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:06:20
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -4 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:05:26
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - कपिलवस्तु 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:05:18
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंक्षी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:05:10
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -3 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:04:45
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - दाङ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:04:38
pdf View Download
स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम र कृषि उपज बजार सुधार कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि म्याद थप गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:04:26
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -2 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:03:56
pdf View Download
सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण / पिलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रममा छनौट भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धि सूचना-विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:03:21
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:03:13
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - बर्दिया 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:03:00
pdf View Download
पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५-७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:02:24
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - बाँके 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:01:22
pdf View Download
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि आव्हान गरिएको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:01:20
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -6 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:01:02
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -4 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:59:40
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - सूचना २ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:59:30
pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:59:17
pdf View Download
सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -2 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:58:57
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - सूचना १ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:58:46
pdf View Download