प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कार्यालय अनुसार कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धी सूचना 5 दिन पहिले
31 May 2020 - 14:39:03
pdf View Download
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सम्वन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष अनुरोध ! 5 दिन पहिले
31 May 2020 - 14:36:25
pdf View Download
कर्जा सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना 3 हप्ता पहिले
14 May 2020 - 15:38:10
pdf View Download
"कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम" को संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! 1 महिना पहिले
03 May 2020 - 14:07:37
pdf View Download
कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमाको सूचना। 2 महिना पहिले
05 Apr 2020 - 15:02:52
pdf View Download
कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ को हार्दिक अपिल 2 महिना पहिले
25 Mar 2020 - 14:08:01
jpg View Download
महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रमको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना !!! 2 महिना पहिले
24 Mar 2020 - 19:25:09
pdf View Download
स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएका आवेदकहरुको विवरणको सूचना !!! 2 महिना पहिले
24 Mar 2020 - 18:20:36
pdf View Download
स्मार्ट कृषि गाउँमा परिचालन भएका विद्यार्थीहरुको सूची 2 महिना पहिले
23 Mar 2020 - 11:00:56
pdf View Download
फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!! 2 महिना पहिले
20 Mar 2020 - 11:13:39
pdf View Download
शुलभ कर्जा सहजीकरणका लागि जिल्ला फोकल पर्सनहरुको (Focal Person) विवरण सम्बन्धी सूचना !!! 2 महिना पहिले
19 Mar 2020 - 16:51:38
pdf View Download
सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोच सहितको कार्यक्रमको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना !!! 2 महिना पहिले
18 Mar 2020 - 12:29:47
pdf View Download
गरिबी न्यूनिकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रमका लागि सहभागी छनौट गरिएको सूचना 2 महिना पहिले
16 Mar 2020 - 14:41:38
pdf View Download
हरित स्वयम सेवक परिचालनका लागि छनौट भएका हरित स्वयम सेवकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!! 2 महिना पहिले
16 Mar 2020 - 13:44:35
pdf View Download
गरिबी न्यूनिकरणका लागि सीप विकास तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना 2 महिना पहिले
11 Mar 2020 - 16:20:06
pdf View Download
कोटेशन तथा स्पेशिफिकेशन सहित दररेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धको सूचना 2 महिना पहिले
11 Mar 2020 - 13:30:11
pdf View Download
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (करार) 3 महिना पहिले
04 Mar 2020 - 10:57:23
pdf View Download
व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रारम्भ सम्बन्धीको सूचना 3 महिना पहिले
27 Feb 2020 - 11:36:29
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा संचालन कार्यक्रममा छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना 3 महिना पहिले
20 Feb 2020 - 12:50:55
pdf View Download
सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव पुनः आव्हानको सूचना 3 महिना पहिले
11 Feb 2020 - 12:21:57
pdf View Download
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
02 Feb 2020 - 10:53:35
pdf View Download
सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 4 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 14:14:29
pdf View Download
सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुलाई सूची दर्ताको लागि आव्हान गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 14:14:05
pdf View Download
हरित स्वयम् सेवक परिचालन प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको अनुसार आवश्यक कागजातहरु 4 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 13:50:16
docx View Download
एग्रोमार्ट कार्यविधि सूचना अनुसार आवश्यक कागजात, निवेदन र प्रस्ताव नमुना 4 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 13:44:38
doc View Download
कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना सहयोग कार्यक्रम सूचना अनुसार आवश्यक कागजात, निवेदन र प्रस्तावको नमुना 4 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 13:43:29
doc View Download
कृषि यन्त्र उद्योग, एग्रोमार्ट स्थापना तथा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 4 महिना पहिले
10 Jan 2020 - 10:54:18
jpeg View Download
हरित स्वयम् सेवक परिचालन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 4 महिना पहिले
08 Jan 2020 - 14:24:18
pdf View Download
अभियानमुखि (मिसन) कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 5 महिना पहिले
31 Dec 2019 - 10:48:49
pdf View Download
मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 5 महिना पहिले
31 Dec 2019 - 10:46:54
pdf View Download