प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको लागि छनौट भएका उद्यमीहरुको विवरणको सूचना 16 घण्टा पहिले
13 Jul 2020 - 12:52:10
pdf View Download
अनुदानग्राहीको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको सूचना 1 हप्ता पहिले
05 Jul 2020 - 16:57:43
pdf View Download
सलह किराको प्रकोप सम्वन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५, बुटवलको विशेष अनुरोध ! 1 हप्ता पहिले
30 Jun 2020 - 11:28:05
jpeg View Download
हरित स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रमको लागि आवेदन फाराम तथा आवश्यक कागजातहरु 2 हप्ता पहिले
25 Jun 2020 - 13:41:51
docx View Download
हरित स्वयम् सेवक छनौट नभएका वडाहरुबाट हरित स्वयम् सेवकको रुपमा काम गर्न ईच्छुक र योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2 हप्ता पहिले
24 Jun 2020 - 11:19:12
pdf View Download
गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएको आवेदकको विवरणको सूचना 3 हप्ता पहिले
16 Jun 2020 - 20:38:53
pdf View Download
हरित स्वयम सेवक परिचालनका लागि छनौट भएका हरित स्वयम सेवकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!! 4 हप्ता पहिले
14 Jun 2020 - 06:54:19
pdf View Download
कार्यालय अनुसार कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धी सूचना 1 महिना पहिले
31 May 2020 - 04:54:03
pdf View Download
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सम्वन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष अनुरोध ! 1 महिना पहिले
31 May 2020 - 04:51:25
pdf View Download
कर्जा सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना 1 महिना पहिले
14 May 2020 - 05:53:10
pdf View Download
"कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम" को संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! 2 महिना पहिले
03 May 2020 - 04:22:37
pdf View Download
कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमाको सूचना। 3 महिना पहिले
05 Apr 2020 - 05:17:52
pdf View Download
कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ को हार्दिक अपिल 3 महिना पहिले
25 Mar 2020 - 04:23:01
jpg View Download
महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रमको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना !!! 3 महिना पहिले
24 Mar 2020 - 09:40:09
pdf View Download
स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएका आवेदकहरुको विवरणको सूचना !!! 3 महिना पहिले
24 Mar 2020 - 08:35:36
pdf View Download
स्मार्ट कृषि गाउँमा परिचालन भएका विद्यार्थीहरुको सूची 3 महिना पहिले
23 Mar 2020 - 01:15:56
pdf View Download
फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!! 3 महिना पहिले
20 Mar 2020 - 01:28:39
pdf View Download
शुलभ कर्जा सहजीकरणका लागि जिल्ला फोकल पर्सनहरुको (Focal Person) विवरण सम्बन्धी सूचना !!! 3 महिना पहिले
19 Mar 2020 - 07:06:38
pdf View Download
सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोच सहितको कार्यक्रमको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना !!! 3 महिना पहिले
18 Mar 2020 - 02:44:47
pdf View Download
गरिबी न्यूनिकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रमका लागि सहभागी छनौट गरिएको सूचना 3 महिना पहिले
16 Mar 2020 - 04:56:38
pdf View Download
हरित स्वयम सेवक परिचालनका लागि छनौट भएका हरित स्वयम सेवकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!! 3 महिना पहिले
16 Mar 2020 - 03:59:35
pdf View Download
गरिबी न्यूनिकरणका लागि सीप विकास तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
11 Mar 2020 - 06:35:06
pdf View Download
कोटेशन तथा स्पेशिफिकेशन सहित दररेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धको सूचना 4 महिना पहिले
11 Mar 2020 - 03:45:11
pdf View Download
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (करार) 4 महिना पहिले
04 Mar 2020 - 00:12:23
pdf View Download
व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रारम्भ सम्बन्धीको सूचना 4 महिना पहिले
27 Feb 2020 - 00:51:29
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा संचालन कार्यक्रममा छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना 4 महिना पहिले
20 Feb 2020 - 02:05:55
pdf View Download
सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव पुनः आव्हानको सूचना 5 महिना पहिले
11 Feb 2020 - 01:36:57
pdf View Download
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना 5 महिना पहिले
02 Feb 2020 - 00:08:35
pdf View Download
सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 5 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 03:29:29
pdf View Download
सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुलाई सूची दर्ताको लागि आव्हान गरिएको सूचना 5 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 03:29:05
pdf View Download