सूचना


Document Archieve
S.N. Title Size Type View Download
1 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं ५ 5 दिन पहिले
15 Sep 2020 - 23:59:11
png View Download
2 राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र 5 दिन पहिले
15 Sep 2020 - 23:57:48
png View Download
3 केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला 5 दिन पहिले
15 Sep 2020 - 23:57:06
png View Download
4 पशु सेवा विभाग 5 दिन पहिले
15 Sep 2020 - 23:55:30
png View Download
5 कृषि विभाग 5 दिन पहिले
15 Sep 2020 - 23:43:16
png View Download
6 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 5 दिन पहिले
15 Sep 2020 - 23:39:45
png View Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
सचिव

सचिव

(सचिव)
अधिकृत

अधिकृत

(अधिकृत)
आशा भण्डारी

आशा भण्डारी

(सूचना अधिकारी)