प्रकाशन तथा अभीलेख


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 कृषि डायरी application/pdf View Download
2 कृषि डायरी 2077 application/pdf View Download
3 आ.व. २०७७-७८ को श्रावन महिनाको प्रगति विवरण application/pdf View Download
4 आ.व. २०७६-७७ को प्रगति सारांश application/pdf View Download
5 आ.व. २०७६-७७ को एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति सारांश application/pdf View Download
6 पशुपंछी तथा मत्स्य तथ्याकं तथा बार्षिक पुस्तिका application/pdf View Download
7 प्रदेश नं. ५ भित्रका स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण application/pdf View Download
8 प्रदेशका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकहरु (प्रभाव रअसर तह) application/pdf View Download
9 कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६ application/pdf View Download
10 भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा खाद्य सुरक्षा विवषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक र लक्ष्य application/pdf View Download
11 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका1 application/pdf View Download
12 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 2 application/pdf View Download
13 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 2 application/pdf View Download
14 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 3 application/pdf View Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)