कृषि विकास रणनीति


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 NATIONAL SEED VISION 2013 - 2025 (Seed Sector Development Strategy) application/pdf View Download
2 Rice_science and technology in Nepal 2017 application/pdf View Download
3 National Seed Vision 2013- 2025 application/pdf View Download
4 बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३ – २०२५ application/pdf View Download
5 Agriculture Development Strategy (ADS) (2015-2035) Part 1 application/pdf View Download
6 कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) भाग १ application/pdf View Download
7 कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसंग अभिमूखीकरण कार्यशाला गोष्ठी, प्रदेश नं. ५ application/pdf View Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)