प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु

Attached Documents
Title Type View Download
बहुउपयोगी चिउरी, कल्की, नीम तथा फलफूलको विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ application/pdf View Download
कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ application/pdf View Download
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ application/pdf View Download
भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
सहकारी-संघसंस्थाको-निर्वाचन-निर्देशिका-२०६९-2 application/pdf View Download
सम्पत्ति-शुद्धिकरण-निवारणसम्बन्धी-सहकारी-संघसंस्थालाई-जारी-गरिएको-निर्देशन-२०७४-2 application/pdf View Download
सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५-1 application/pdf View Download
सहकारी-संघसंस्था-एकीकरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७०-3 application/pdf View Download
प्रदेश-नं.-५-सहकारी-ऐन-२०७६ application/pdf View Download
सहकारी-ऐन-२०७४ application/pdf View Download