प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु

Attached Documents
Title Type View Download
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभियानमुखी मिशन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ application/pdf View Download
सहकारीका माध्यमबाट नवीनतम सोंच सहितका कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
सहकारी खेती स्किम र सहकारी खेती साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ application/pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
बाली उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनिकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने व्यक्ति/समूह/सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download