प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु

Attached Documents
Title Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७ application/pdf View Download
कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि,2077 application/pdf View Download
प्रदेश नं.५ सहकारी नियमावली, २०७६ application/pdf View Download
कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ application/pdf View Download
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गामा फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ application/pdf View Download
मागमा आधारित कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ application/pdf View Download
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम संचालन विधि, २०७६ application/pdf View Download
शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
फलफूल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ application/pdf View Download
बीउभण्डार गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ application/pdf View Download
प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download