विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - व्यक्तिगत विवरण फाराम


विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)