सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना


सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)