शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना


शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)