JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना


JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)