व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा


व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)