GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना


GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - पत्र


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)