अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना


अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)