स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गौशाला स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको प्रस्तावना छनोट भएको सूचना

आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)