कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तरगत बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)