कर्जा सहजकर्ता पदको सिफारिस योग्यताक्रम अनुसारको नामावली


.कर्जा सहजकर्ता पदको सिफारिस योग्यताक्रम अनुसारको नामावली


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)