सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौटको लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उमेद्वारहरुको अन्तर्वार्ता तालिका


सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौटको लागि  संक्षिप्त सूचीमा परेका उमेद्वारहरुको अन्तर्वार्ता तालिका


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)