व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना


व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र  (ब्लक) निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना 


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)