प्राविधीक कर्मचारी करारमा नियुक्त आवेदन फाराम (MS-WORD Format)


प्राविधीक कर्मचारी करारमा नियुक्त आवेदन फाराम


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)