शिलबन्दी प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


शिलबन्दी प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)