हरित स्वयंसेवक परिचालनमा छनौट भएका आवेदकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!!!


हरित स्वयंसेवक परिचालनमा छनौट भएका आवेदकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!!!


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)