स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग सम्बन्धको पत्र


स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग सम्बन्धको पत्र


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)