कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमाको सूचना।


कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)