स्मार्ट कृषि गाउँमा परिचालन भएका विद्यार्थीहरुको सूची


स्मार्ट कृषि गाउँमा परिचालन भएका विद्यार्थीहरुको सूची


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)