कृषि यन्त्र उद्योग, एग्रोमार्ट स्थापना तथा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना


कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना सहयोग कार्यक्रम, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एग्रोमार्ट स्थापना तथा सञ्‍चालन कार्यक्रम र स्थनीय तहसँगको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना


आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
डा. प्रदिप शर्मा

डा. प्रदिप शर्मा

(प्रवक्ता)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)