Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 नेपाल कृषि सेवा/ वाली विकास समूहका वाली विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं तह) श्री निधि श्रीवासतवको नाउँको सफाई पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना: Detail view Download
2 सहकारीको विवरण पठाउने फरमेट Detail view Download
3 (विवरण माग) सहकारी संघ संस्थालाई अन्यन्त जरुरी सूचना Detail view Download
4 कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम Detail view Download
5 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको स्वीकृत नामावली सूचना Detail view Download
6 गौशाला स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रम प्रस्ताव छनोट भएको सूचना Detail view Download
7 स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गौशाला स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको प्रस्तावना छनोट भएको सूचना Detail view Download
8 कृषि व्यवसायका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
9 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Detail view Download
10 हरित स्वयम् सेवक कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म छनौट भएका हरित स्वयम् सेवकहरुको विवरण Detail view Download
11 विभिन्न मेसिनरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु आह्वानको सूचना Detail view Download
12 साना कृषि ‌औजार तथा यन्त्र उपकरण कार्यक्रमको लागि आपूर्तिकर्ताहरुबाट प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
13 कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तरगत बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
14 गौशाला निर्माण सुधार Detail view Download
15 हरित स्वयम्‌सेवक छनौट सम्बन्धि सूचना। Detail view Download
16 सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सूचना Detail view Download
17 कर्जा सहजकर्ता पदको सिफारिस योग्यताक्रम अनुसारको नामावली Detail view Download
18 सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौटको लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उमेद्वारहरुको अन्तर्वार्ता तालिका Detail view Download
19 प्राविधिक कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ताका लागि प्रकाशित संक्षिप्त सूचि Detail view Download
20 कर्जा सहजकर्ता पदका उम्मेदवार छनौटका लागि मिति 2077/04/29 मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित रहेको अन्तरवार्ता पुन: सञ्‍चालन हुने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
21 दरखास्त पेश गर्ने स्थान थप गरिएको सूचना Detail view Download
22 सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौट सम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिको लागि उम्मेदवारको आवश्यक योग्यता Detail view Download
23 व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना Detail view Download
24 प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना Detail view Download
25 मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्_चालन विधि, २०७६ Detail view Download
26 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत Detail view Download
27 कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम Detail view Download
28 PIM_final Detail view Download
29 प्राविधीक कर्मचारी करारमा नियुक्त आवेदन फाराम (PDF Format) Detail view Download
30 राममिलन प्रसाद विश्वकर्मा Detail view Download
31 दरखास्त आह्वानकाे सूचना Detail view Download
32 प्राविधीक कर्मचारी करारमा नियुक्त आवेदन फाराम (MS-WORD Format) Detail view Download
33 शिलबन्दी प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Detail view Download
34 सहकारी बजारको प्रस्ताव पेश गर्ने स्थान संसोधन गरिएको सूचना Detail view Download
35 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको लागि कृषि उद्यमी/व्यवसायीहरुलाई प्रस्ताव अह्वानको सूचना Detail view Download
36 हरित स्वयंसेवकको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!!!! Detail view Download
37 हरित स्वयंसेवक परिचालनमा छनौट भएका आवेदकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!!! Detail view Download
38 स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग सम्बन्धको पत्र Detail view Download
39 कर्जा सहजकर्ता छनौटको अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धी सूचना Detail view Download
40 सहकारी संस्थाहरुका लागि सहुलियत कर्जा माग सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
41 कर्जा सहजकर्ता पदका उम्मेद्वार छनौटका लागि अन्तरवार्ता सम्वन्धि सूचना Detail view Download
42 सहकारी बजार स्थापना गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
43 सेवा परामर्श, अध्ययन, छपाई तथा सूचना प्रशारण कार्यका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
44 सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको लागि छनौट भएका उद्यमीहरुको विवरणको सूचना Detail view Download
45 अनुदानग्राहीको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको सूचना Detail view Download
46 सलह किराको प्रकोप सम्वन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५, बुटवलको विशेष अनुरोध ! Detail view Download
47 हरित स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रमको लागि आवेदन फाराम तथा आवश्यक कागजातहरु Detail view Download
48 हरित स्वयम् सेवक छनौट नभएका वडाहरुबाट हरित स्वयम् सेवकको रुपमा काम गर्न ईच्छुक र योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
49 गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएको आवेदकको विवरणको सूचना Detail view Download
50 हरित स्वयम सेवक परिचालनका लागि छनौट भएका हरित स्वयम सेवकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!! Detail view Download
51 कार्यालय अनुसार कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धी सूचना Detail view Download
52 कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सम्वन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष अनुरोध ! Detail view Download
53 कर्जा सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना Detail view Download
54 "कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम" को संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! Detail view Download
55 कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमाको सूचना। Detail view Download
56 कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ को हार्दिक अपिल Detail view Download
57 महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रमको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना !!! Detail view Download
58 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएका आवेदकहरुको विवरणको सूचना !!! Detail view Download
59 स्मार्ट कृषि गाउँमा परिचालन भएका विद्यार्थीहरुको सूची Detail view Download
60 फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!! Detail view Download
61 शुलभ कर्जा सहजीकरणका लागि जिल्ला फोकल पर्सनहरुको (Focal Person) विवरण सम्बन्धी सूचना !!! Detail view Download
62 सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोच सहितको कार्यक्रमको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना !!! Detail view Download
63 गरिबी न्यूनिकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रमका लागि सहभागी छनौट गरिएको सूचना Detail view Download
64 हरित स्वयम सेवक परिचालनका लागि छनौट भएका हरित स्वयम सेवकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना !!! Detail view Download
65 गरिबी न्यूनिकरणका लागि सीप विकास तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना Detail view Download
66 कोटेशन तथा स्पेशिफिकेशन सहित दररेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धको सूचना Detail view Download
67 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (करार) Detail view Download
68 व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रारम्भ सम्बन्धीको सूचना Detail view Download
69 सहकारी बजार स्थापना तथा संचालन कार्यक्रममा छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना Detail view Download
70 सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव पुनः आव्हानको सूचना Detail view Download
71 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
72 सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
73 सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुलाई सूची दर्ताको लागि आव्हान गरिएको सूचना Detail view Download
74 हरित स्वयम् सेवक परिचालन प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको अनुसार आवश्यक कागजातहरु Detail view Download
75 एग्रोमार्ट कार्यविधि सूचना अनुसार आवश्यक कागजात, निवेदन र प्रस्ताव नमुना Detail view Download
76 कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना सहयोग कार्यक्रम सूचना अनुसार आवश्यक कागजात, निवेदन र प्रस्तावको नमुना Detail view Download
77 कृषि यन्त्र उद्योग, एग्रोमार्ट स्थापना तथा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
78 हरित स्वयम् सेवक परिचालन प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
79 अभियानमुखि (मिसन) कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
80 मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
81 गुठीलाई संरचनात्मक सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
82 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाल्पाको सूचना Detail view Download
83 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रुपन्देहीको सूचना Detail view Download
84 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना। Detail view Download
85 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
86 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
87 सहकारीबाट नवीनतम सोंच सहितको रोजगारी र उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
88 सहकारी बजार स्थापना सम्बन्धी सूचना Detail view Download
89 पकेट व्लकको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना Detail view Download
90 कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 Detail view Download
91 कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना Detail view Download
92 Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier Detail view Download
93 भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण Detail view Download
94 शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 Detail view Download
95 शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना Detail view Download
96 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना Detail view Download
97 अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना Detail view Download
98 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना -3 Detail view Download
99 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-रुकुम पूर्व Detail view Download
100 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
101 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-रोल्पा Detail view Download
102 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -6 Detail view Download
103 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-प्यूठान Detail view Download
104 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -5 Detail view Download
105 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-गुल्मी Detail view Download
106 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -3 Detail view Download
107 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - रुपन्देही Detail view Download
108 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
109 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-अर्घाखाँची Detail view Download
110 भावी किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना Detail view Download
111 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - पाल्पा Detail view Download
112 भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण Detail view Download
113 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Detail view Download
114 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - नवलपरासी Detail view Download
115 सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -4 Detail view Download
116 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - कपिलवस्तु Detail view Download
117 भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंक्षी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण Detail view Download
118 सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -3 Detail view Download
119 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - दाङ Detail view Download
120 स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम र कृषि उपज बजार सुधार कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि म्याद थप गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना Detail view Download
121 सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -2 Detail view Download
122 सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण / पिलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रममा छनौट भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धि सूचना-विवरण Detail view Download
123 सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना Detail view Download
124 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - बर्दिया Detail view Download
125 पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५-७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना Detail view Download
126 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - बाँके Detail view Download
127 क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि आव्हान गरिएको सूचना Detail view Download
128 सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -6 Detail view Download
129 सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -4 Detail view Download
130 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - सूचना २ Detail view Download
131 कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Detail view Download
132 सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना -2 Detail view Download
133 कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - सूचना १ Detail view Download
134 सहकारीका माध्यमबाट नविनतम सोंच सहितको कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाको ढाँचा-विवरण Detail view Download
135 सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना Detail view Download
136 कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -6 Detail view Download
137 शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
138 कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -4 Detail view Download
139 क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग मार्फत कार खरिदको लागि सूचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना Detail view Download
140 Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC Detail view Download
141 कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण Detail view Download
142 कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना -2 Detail view Download
143 विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रमको स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना Detail view Download
144 कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - 3 Detail view Download
145 कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि छनौट तथा स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुको विवरण - सूचना Detail view Download
146 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Detail view Download
147 कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना Detail view Download
148 स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना Detail view Download
149 विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - अनुभव सम्बन्धि विवरण फाराम Detail view Download
150 विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - व्यक्तिगत विवरण फाराम Detail view Download
151 स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना Detail view Download
152 पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५/७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना Detail view Download
153 विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - सूचना Detail view Download
154 कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना Detail view Download
155 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना Detail view Download
156 भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपन्छी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण Detail view Download
157 कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना Detail view Download
158 कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना - 3 Detail view Download
159 पेलेट दाना बनाउने मेसिनमा अनुदान र सहकार्यमा बधशाला निर्माणको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना - विवरण Detail view Download
160 कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना - 2 Detail view Download
161 कृषि बजार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
162 शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
163 शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना Detail view Download
164 कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
165 Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC Detail view Download
166 भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना Detail view Download
167 कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना - विवरण Detail view Download
168 कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना - सूचना Detail view Download
169 JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण ३ Detail view Download
170 Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier Detail view Download
171 भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण Detail view Download
172 JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण २ Detail view Download
173 JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण १ Detail view Download
174 सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Detail view Download
175 बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना Detail view Download
176 व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
177 JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
178 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - गोब्रे च्याउ Detail view Download
179 तालिममा सहभागिको लागि सर्तहरु Detail view Download
180 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - च्याउ बिऊ Detail view Download
181 JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
182 व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा Detail view Download
183 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - पुष्प विकास Detail view Download
184 व्यक्तिगत विवरण Detail view Download
185 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - सूचना Detail view Download
186 GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
187 कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रमलागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना Detail view Download
188 GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
189 कृषि यान्त्रीकरणको दररेटको लागि आवश्यक कागजात Detail view Download
190 प्रस्ताव दररेट फाराम Detail view Download
191 GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
192 अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना Detail view Download
193 पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
194 प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिने आवेदन पत्र Detail view Download
195 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना - निवदेनको ढाँचा तथा आवश्यक कागजात Detail view Download
196 रासायनिक मलको आपूर्ति वितरणको लागि विक्रेताको प्रमाणपत्र दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना Detail view Download
197 स्थानीय तह वा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयबाट लिने सिफारिस पत्र Detail view Download
198 सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना - सूचना Detail view Download
199 अनुसूची ५ प्राविधिक / आर्थिक प्रस्ताव-पत्र Detail view Download
200 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
201 अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना Detail view Download
202 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
203 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - निवेदन दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरु Detail view Download
204 कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
205 <p>कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना</p> Detail view Download
206 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - बधशाला निर्माण तथा पेलेट दाना Detail view Download
207 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
208 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - लक्षित कृषि कार्यक्रम Detail view Download
209 कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - सूचना Detail view Download
210 कृषि अनुदान कोष अन्तर्गत प्रस्ताव आवेदनका लागि छनौट भएका मूल्य श्रृङ्खलाहरुको मापदण्डहरु Detail view Download
211 अुनुसुची ३ कृषि अनुदान कोषका लागी निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा Detail view Download
212 सूचिकृत हुने सम्बन्धमा Detail view Download
213 Amendment Notice on Invitation to BID for Supply and Delivery of Hard Top 4WD Jeep, Double Cab Pick-Up Vehicle, Motorcycle and Scooters Detail view Download
214 शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना Detail view Download
215 Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC Detail view Download
216 INVITATION FOR BIDS Detail view Download
217 शीत भण्डार निर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Detail view Download
218 आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-३ Detail view Download
219 आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-२ Detail view Download
220 आवश्यक-कार्यार्थ-सम्बन्धमा-१ Detail view Download
आरती पौडेल

आरती पौडेल

(माननीय मन्त्री)
डा. रेवती रमण पौडेल

डा. रेवती रमण पौडेल

(सचिव)
संजय ढकाल

संजय ढकाल

(सूचना अधिकारी)