आवेदन आह्वानकाे सूचना


Document Archieve
क्र.सं. शीर्षक मिति अन्तिम म्याद फाईल आकार फाईल
अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सूचना / सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारीको अन्तरवार्ता स्थग‍ित
जारी मिति:- 2077-06-23
अन्तिम मिति:- 2077-08-23
Expired 425.06KB Download
दरखास्त आह्वानकाे सूचना
जारी मिति:- 2020-09-12
अन्तिम मिति:- 2020-09-27
Expired 265.12KB Download